BNO | Monika Auch: Vrije Vormgevingnederlandse vrije vormgeving in kaart brengen

mapping dutch conceptual crafts


Met beeld en tekst brengt het boek thema’s en visies in kaart op de huidige en mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de vrije vormgeving in Nederland.

Het boek toont in ruim negentig full colour pagina’s een brede selectie van werk van vrije vormgevers, van de Chew your own brooch van Ted Noten en het verhalende Vaetwerk van Maaike Roozenburg tot de in Indonesië bewerkte sprookjestafel Godoga van Niels van Eijk & Miriam van der Lubbe. Tussen het losjes thematische geordende beeld zitten zes essays, waarin kwesties aan bod komen als de economische positie van vrije vormgevers en hun positie tussen beeldende kunst en industrieel ontwerp, het belang van sensitiviteit voor materiaal en ambacht, en de positie van vrije vormgeving gezien vanuit het buitenland.

Het boek is zowel een visueel overzichtswerk van actuele ontwikkelingen in vrije vormgeving en een aanjager voor gesprek en discussie voor en over het vakgebied, als een interessante kennismaking voor een breed publiek.

Uitgegeven door de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)
www.bno.nl

redaktie: Monika Auch
inhoudelijke essay's van Liesbeth den Besten/NL, Love Jönsson/DK, Dingeman Kuilman/NL, Louise Schouwenberg/NL, Warren Seelig/US
ontwerp: Svea Gustavs
druk: Zwaan Printmedia

21 x 15 cm, 192 pagina's, fc foto's, tweetalig NL/EN

ISBN 978-90-70378-12-7 (NL)

20,00 Eurodistributie internationaal: ideabooks www.ideabooks.nl